Laiturisanastoa ja termejä

Tämän sanaston tarkoitus on yhtenäistää alalla käytettävää termistöä. Sanasto täydentyy jatkuvasti. Satamainssi toivookin alalla toimijoilta vinkkejä  palautelomakkeen kautta puuttuvista termeistä.

Ankkurit

Paaluankkuri
Puu- tai teräspaalu, joka lyödään matalahkossa vedessä laiturin kylkeen vesistön pohjaan

Pohja-ankkuri
Normaalisti joko valettu betonipaino tai luonnonkivestä tehty ankkuri. Ko ankkuri joko kettingin, köyden tai kumiköyden avulla pitää laiturin paikoillaan. Kun ilmaistaan ankkurin painoa, tarkoitetaan ankkurin painoa ilmassa. Betonipaino painaa vedessä n 60% nimellispainostaan ja graniittipaino n 63 % nimellispainostaan

Käyntisilta

Käyntisilta
Käyntisilta johtaa kiinteältä alustalta nivelöitynä kelluvalle alustalle. Laiturin puolella se voi olla myös nivelöity tai pyörillä tai liukupaloilla varustettu.

Kiinteä käyntisilta
Molemmat päät ovat kiintellä alustalla. Joskus tarvitaan ennen varsinaista käyntisiltaa.

Kelluva käyntisilta
Paikassa, jossa halutaan viedä varsinainen laituri ulommaksi esim ohi kaislikon tai matalan veden voidaan käyttää kapeampaa ja kevyempää ratkaisua varsinaiselle laiturille kulkemiseksi.

Laituriportti

Laituriportti

Laituriportteja käytetään lähinnä venesatamissa kotiveneiden laiturissa. Vierasvenelaituriin ei porttia kannata laittaa. Portin materiaali on useimmiten teräs, mutta alumiiniportti kevyempänä vaihtoehtona rasittaa vähemmän laiturin rakenteita. Portin lukitus on syytä toteuttaa siten, että avaus tapahtuu avaimella myös sisäpuolelta. Useimmiten portti sijoitetaan käyntisillalle. Joskus myös maatuelle tai laiturille.

Maatuki

Maatuki on riittävän luja lähtöpaikka laiturille. Maatukeen kiinnitetään käyntisillan nivelet ja rantakettingit. Maatuki voi olla betoninen elementti, Riittävän suuriin kiviin tai kallioon kiinnitetty puuparru, tai vaikkapa paikalla tehty betonivalu. Joskus maatukena voidaan käyttää esim kiinteää terassin reunaa.

Maatuki

Poijut

Peräpoiju
Peräpoijuun kytketään nimensä mukaisesti veneen perä ja keula kiinnitetään laituriin. Peräpoijujen koko on veneiden koosta riippuen n 60- 120 l. Poijuja eri kokoisina käytetään myös erilaisiin merkitsemisiin ja esim veneaisojen ponttooneina.

Keulapoiju
Keulapoiju asennetaan riittävän etäälle esteistä ja riittävän suurella ankkuripainolla. Vene kiinnitetään ko poijuun keulasta esim pidemmäksi paikalta poissaoloajaksi Perää ei kiinnitetä minnekään. Tuulessa veneen keula kääntyy aina tuulta kohti ja kiinnitysrasitukset ovat minimissä.

Ponttoonit

Betoniponttoonit (nykyisin jo poistunut vanhentuneena tuotteena markkinoilta)

Betoniponttoonilla tarkoitetaan betoniponttoonia, jotka laiturissa sijaitsevat yleensä n 4m-4,5 m välein. Useimmilla merkittävillä valmistajilla ponttoonin leveys on 2,4 m, korkeus 0,7 m ja pituus laiturin suunnassa on 1,5 m, 2 m tai 3 m. Rakenne muodostuu EPS- muovisesta (styrox) ytimestä, jonka suojana on ohuehko betonikerros ja kuution särmissä vahvennukset. Käytetyt teräkset ovat yleensä kuumasinkittyjä. Normaalista ponttoonin pohja on suojaamaton. Kyseistä laituria kutsutaan nimellä puurunkoinen betoniponttoonilaituri. Raskasponttooni  voi olla myös betoniponttooni, Rakenteeltaan edellisen kaltainen, mutta yleensä huomattavasti pidempi, pituudet ulottuvat jopa 20 m tienoille. nämä elementit toimivat sinällään varsinaisena laiturina ja elementit liitetäänkin toisiinsa joustavilla kumipulttiliitoksilla. Elementtien leveys on yleensä 2,4 metristä ylöspäin. Kansi voidaan jättää betonipinnalle tai se voidaan verhota puulla. Painoa yleensä ko elementeillä on 12-20 tn. Muita raskasponttoonilaitureita ovat myös normaalia pienvenelaituria järeämmät putkiponttoonilaiturit, joissa ponttoonit on joko terästä tai polyeteeniä ja runko yleensä joko terästä tai teräksen ja puun yhdistelmää.

Putkiponttoonit

Teräsputkiponttooni
Useimmiten vähintään 60 cm halkaisijalla oleva teräsputki on hitsattu tiiviisti umpeen. Seinämä n 6-8 mm. Putkiponttooni muodostaa osan laiturin runkoa, eli normaalisti myös koko runko on terästä. Yleensä laiturissa on ko ponttooneja vähintään kaksi kappaletta, mutta laituri voidaan tehdä myös yhden ponttoonin varaan käyttämällä laiturilinjassa kulmia.

Muoviputkiponttooni
Materiaalina HD Polyeteeniputki, joka on hitsautuvaa. Pienemmissä laitureissa umpeenhitsatun putken halkaisija on 40 cm ja vaativimmissa kohteissa vähintään 50 cm. Ponttooneihin voidaan hitsata vahvasta polyeteenistä kiinnityskorvakkeet, joihin voidaan kiinnittää teräksisiä tai puisia runkorakenteita. Kondenssivesitulppia ei saa sijoittaa umpeenhitsattuihin putkiponttoonirakenteisiin.

Muoviponttooni
Muoviponttooneita on hyvin monenlaisia. Valmistustekniikkana voi olla rotaatiovalu tai alipainemuovaus. Ratkaisuna saattaa olla laatikkomainen ponttooni, jonka sisällä on tukena EPS-paali. Myös lasikuidusta on tehty samantapaisia tuotteita. Näillä ratkaisuilla ei normaalisti voida toteuttaa vaativampia laiturikohteita, mutta saattavat sopia hyvinkin pienten huvilalaiturien kellukkeiksi.

Rantakettingit ja -jouset

Rantakettingit kiinnitetää maatukeen ja viedään siitä käyntisillan alitse ristiin laiturin päähän. Tukevat käyntisillan niveliä, auttavat laiturin rannanpuoleista päätä pysymään pyörällistä käyntisiltaa käytettäessä paremmin kohdallaan. Maatuki toimii rantakettinkien välityksellä maanpuoleisena ankkurina.

Rantakettinkijouset

Rantakettinkijouset

Sijoitetaan maatuelle toimimaan "sulakkeina" talvella tapahtuvaa jään noususta tai laskusta johtuvaa etäisyyden muutoksen aiheuttamia kuormituksia vastaan. Oikein asennettuna estävät em syystä tapahtuvat vauriot sekä maatuelle sekä laituriin. Kesällä jousilla ei ole merkitystä mihinkään.

Tasapainotus

Mikä tahansa epätasainen kuormitus näkyy kelluvassa rakenteessa veden ollessa vieressä joka hetki "vatupassina". Tilanne voidaan hoitaa lisäämällä nostetta kuormituksen puolelle tai lisäpainoilla vastakkaiselta puolelta.

Apuponttooni
Käytetään esim käyntisillan kuormien hoitamiseksi.

Veneaisat

Käytetään myös nimitystä Venepuomit. Kaikki markkinoilla olevat venepuomit on valmistettu teräksestä. Ulkopäässä on kellukkeena jonkinlainen puomiponttooni. Ponttoonin koko tai lukumäärä muodostuu kantavuustarpeesta. Yksirunkoisen puomin ponttoonin kantavuus on n 60-100 kg. Pälläkäveltävän puomin ponttoonin kantavuus tulee olla jo 200-600 kg ratkaisusta riippuen.