Vedenpinnan korkeudet merellä ja järvillä

Alan käyttökelpoisia linkkejä

Seuraavasta linkistä löydät useinpien vesistöjen vedenkorkeudet tällä hetkellä sekä vedenpinnan muutokset pidemmällä aikavälillä.

"ÄLÄ JÄTÄ LAITURIA KUIVILLE"
Järvien vedenkorkeudet

Meriveden korkeuden vaihtelu johtuu tuulista ja matala- ja korkeapaineesta. Varsinaista vuorovesi-ilmiötä ei Suomessa ole.
Merivedenkorkeus