Kuntoarviot

Näkyvien rakenteiden kunnon arviointi on tietysti tehtävissä normaali tarkkailukäynneillä. Näistä näkyvistä osista on vähintäänkin vuosittain talven jälkeen
pidettävä katselmus. Katselmuksen tekee normaalisti paikallinen laiturin haltijan edustaja. Katselmuksessa on kiinnitettävä huomio mm:

  • Laiturin sijainti ei ole muuttunut.
  • Puurakenteet ovat ehjät.
  • Kansirakenteissa ei ole ylöskohonneita nauloja
  • Näkyvät pulttiliitokset eivät ole löystyneet
  • Rantakettingit eivät ole pahasti syöpyneet, sakkelit eivät ole kiertyneet auki ja jouset ovat ehjät.

Varsinkin jousien kuntoon on hyvä kiinnittää huomiota, niiden katkeaminen tai ylisuuri venyminen on jäiden liikkeiden vuoksi varsin yleistä ja jousi onkin tarkoitettu sulakkeeksi turvaamaan muiden rakenteiden ehjänä pysyminen. Vaurioitunut jousi ei seuraavana talvena toimikaan enää sulakkeena.

1. laajempi kuntoarvio 5-7 vuoden ikäiselle laiturille. (Pyydettäessä Satamainssi voi hoitaa)

Merkittävin tarkastuksen kohde on ankkuroinnin kunto:
- Ensisijaisesti tarkistetaan ja mitataan ankkurikettinkien, sakkeleiden ja kettinkien kiinnityspisteiden syöpymismäärä. Arvioidaan todetun perusteella tarpeelliset kunnossapitotoimenpiteet ja arvioidaan seuraavan laajemman kuntoarvion ajankohta. (Useimmiten 3-5 vuoden kuluttua ensimmäisestä, joskus jopa vuosittain.) Kettingin kestoikään vaikuttaa mm kettingin vahvuus, veden happamuus, pohjalietteen syövyttävät ominaisuudet, joskus myös jopa alueen erityiset sähkökentät!

Jos laituri on esim 10 v ikäinen on melko todennäköistä kovemmalla tuulella ankkuroinnin pettäminen!

TARKASTUSKOHTEET

Erityisen arkoja paikkoja syöpymiselle ovat:
Kiinnityskohta ankkuripainoon, ankkuripainon läheisyys, pohjaliejusta nousukohta, vedenpinta, betoniponttoonin alituskohta, kiinnityspiste laiturissa.

Tarkastuksessa mitataan heikoimpien lenkkien vahvuus. Mikäli syöpyminen on n 25 % alkuperäisestä, kyseinen alue ainakin on korjattava, jos syöpyminen on paikallista laajempaa, on syytä harkita koko ankkuroinnin uusimista.

KETTINKI ON YHTÄ VAHVA KUIN SEN HEIKOIN LENKKI!

Ankkuripainon kiinnityslenkki on oltava vahvempi kuin alkuperäinen kettinki.

TARKASTAJA:

Tarkastuksen voi suorittaa esim paikallisen pelastuslaitoksen sukeltaja ja paikallinen teknisen asiantuntemuksen omaava henkilö voi arvioida seuraavan tarkastusajankohdan, tai korjaus/uusimistarpeen.