Uimalan turvallisuusasioita

Olemme tähän koonneet pääpiirteittäin avovedessä olevia uimaloita koskevia ohjeita lähinnä laitureita ja uimahyppytelineitä koskevin osin.

Veden minimisyvyydet hyppypaikoilla

 • Hypätessä vedenpinnan tasosta, vettä tulee olla vähintään 2 m.
 • Hyppykorkeus 1 m, vettä pitää olla 4 m
 • Hyppykorkeus 3-10 m, vettä pitää olla 5m
 • Jos hyppääminen ei ole turvallista, hyppääminen on kyltillä kiellettävä.
 • Turvallisen syvyysrajan voi merkitä vaikkapa laiturin kanteen. Kiinteä mitta-asteikko esim laiturille mentäessä kertoo veden pinnan korkeuden verrattuna kannen syvyysmerkintöihin.

Laiturin rakenteet

 • Laiturit ovat rakenteeltaan riittävän lujia ja vakaita.
 • Rakenteiden tulee olla ehjiä.
 • Laituriin ja sen rakenteisiin (esim uimaopetustanko) tai alusrakenteisiin ei voi jäädä kiinni esim kädestä, jalasta tai uima-asusta. Eikä laiturin alle voi joutua vahingossa. Kuitenkaan kelluvaan laituriin ei saa rakentaa suojaseinää em estämiseksi.

Turvallinen laiturin ankkurointi

 • Pohja-ankkurit on vietävä riittävän kauas laiturin reunasta (vähintään 10 m) ja hyppytornista hyppysuunnan puolelta (vähintään 15 m.
 • Mikäli ankkuripainon kohdalla uima-alueella on vettä alle 2 m, ankkuripaino on osoitettava merkkipoijulla.
 • Ankkurikettingit viedään ristiin riittävän pitkälti laiturin alla, tai ne on painotettava siten, että laiturin reunan kohdalla ne ovat 2 m syvyydessä tai kokonaan pohjassa. Hyppyalueella vastaavat syvyydet, kuin vaadittavat vesisyvyydetkin.

Uimaportaat

 • Uimaportaiden on ulotuttava riittävän syvälle veden alle. (n120 cm)
 • Jos laiturin kansikorkeus on yli 30 cm, uimaportaita on sijoitettava vähintään 10 m välein. Portaita on sijoitettava myös hyppytelineiden molemmin puolin, jotta vältetään hyppypaikan edestä uiminen.

Pelastusvälineet

 • Laiturilla tulisi olla pelastusvälinepylväs, jossa on mm pelastusrengas heittoliinoineen, pelastushaka ja pelastustikas.

KULUTTAJAVIRASTON nettisivuilta löytyy tulostettava versio: kuluttajaviraston ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi. Siellä on tarkemmat ja laajemmat turvallisuusohjeet ko kohteisiin.