Paikkakatselmus

Kts valikosta satamapaikkakatselmus
vastaavat asiat soveltuvin osin