Laiturirakenteiden huolto

Kts soveltuvin osin valikosta uimalat vastaava kohta.

Venepuomit

Kelluvissa laitureissa puomit voidaan normaalisti jättää talveksi paikoilleen. Asia on kuitenkin paikallisesti aina arvioitava erikseen. Jos puomeja on sijoitettu kiinteisiin laitureihin, niistä puomit on talveksi Poistettava.