Tarjouspyyntö

Avustamme tarjouspyynnön laatimisessa lähinnä teknisten vaatimusten määrittelyssä.

Seuraavaa voit käyttää pohjana yksinkertaisen venelaiturin tarjouspyynnössä. Pohjan käyttö on vapaata ja veloituksetonta ja käyttäjä voi myös muokata sitä tilanteeseen sopivaksi. Satamainssi ei vastaa mahdollisista eri osapuolten välisistä erimielisyyksistä, jotka liittyvät tarjouspyyntöpohjan käyttöön.


Tarjouspyyntö pitäjänsataman putkiponttoonilaiturin toimittamisesta.

14.2.2010

NN:n kaupunki pyytää tarjoustanne liitteenä olevan työselityksen mukaisen laiturin toimittamisesta ja paikoilleen asentamisesta.

Pitäjänsatama sijaitsee osoitteessa ...................

Tarjotun laiturikokonaisuuden tulee olla käyttötarkoitukseen ja sijoituspaikkaan soveltuva.

Tilaaja edellyttää että tarjoaja on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Katselmuksesta voi sopia ................... kanssa.

Lisätietoja tarpeentullen antaa ................... puhelin: ................... sähköposti: ...................

Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.

Samat pyydetyt lisätiedot toimitetaan kaikille tarjoajille.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana ilman arvonlisäveroa.

Tarjous tulee toimittaa osoitteeseen: ................... 15.2.2010 klo 15 mennessä.

Tarjous jätetään suljetussa kuoressa varustettuna merkinnällä: "Pitäjänsataman laituri"

Laiturin tulee olla asennettuna 15.5.2010 mennessä.

(TILAAJA MÄÄRITTELEE)

Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen lopullisen sopimuksen tekemistä seuraavat asiakirjat:
Todistus verottajalta verojen maksamisesta tai todistus mahdollisesta tehdystä maksusopimuksesta
Ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta

Tarjouksen allekirjoituksella urakoitsija vakuuttaa pystyvänsä ne toimittamaan asianmukaisena. Tarjouksen voimassaoloaika on ilmoitettava, samoin maksuehto.

VALINTAKRITEERIT (TILAAJA MÄÄRITTELEE)

Tarjoajan edellytetään nimeävän aikaisempia vastaavan kokoisia toteuttamiaan referenssikohteita, vähintään 3 kpl viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Tilaaja varaa oikeuden hylätä annetun tarjouksen. Tarjous hylätään mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Laiturin toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Laiturin toimitusten vertailu tehdään seuraavin perustein.

    1. Laiturin, valmistusmateriaalien ja kiinnitysosien tekniset ominaisuudet ja takuuehdot
    2. Tuotantoprosessi ja aikaisemmat referenssit
    3. Hinta

Tarjouksen jättäjän on esitettävä kuvaus edellä mainituista laadullisista teknisistä tekijöistä sekä takuuehdot. Toimitettavasta laiturityypistä on esitettävä tyyppipoikkileikkaus josta käyvät ilmi laiturin toimivuuden ja lujuuden kannalta merkittävät seikat sekä laiturin kantavuus.

ALLEKIRJOITUKSET

Tarjouspyynnön liitteet:

Työselitys/Tekniset vaatimukset
(kartta)
syvyystietoja (voi olla myös työselityksessä)

TYÖSELITYS/ Tekniset vaatimukset

PITÄJÄNSATAMAN PUTKIPONTTOONILAITURI

Laiturin pituus ilman käyntisiltaa 60 m
Laiturin leveys 2,4 m
Kansikorkeus n 60 cm

Ponttoonit: umpiseinäinen putkiponttooni, PEHD, halkaisija vähintään 500 mm,Seinämävahvuus on oltava vähintään 12 mm
Ponttoonit liitetään toisiinsa teräksisillä poikkirugoilla
Poikkirunkoihin liitetään laiturin sivuverhous siten, että sivuverhous toimii kokonaisuudessaan myös pituusrunkona.

Puutavaran tulee olla painekyllästettyä, kannen vahvuus 28 mm ja reunaparrun vahvuus 100 mm ja korkeus 150 mm
reunaparrun tulee olla sormijatkettu elementin mittaiseksi.
Yksittäisten laiturielementtien tulee olla pääosin n 12 m pituisia  ja niissä olevien ponttoonien tulee olla yksimittaiset.
Laiturin kokonaispituuden täsmäämiseksi voidaan käyttää yhtä vähintään 8 m pituista elementtiä.

Elementin tulee kestää nosto kahdesta pituussuuntaisesta pisteestä.
Elementit liitetään toisiinsa joustavalla kumipulttiliitoksella. Jäykkää liittämistapaa ei sallita.
Metalliosien, pulttien ja kiinnikkeiden tulee olla kuumasinkittyjä.
Jos jokin rakenteellisista osista on jatkuvasti veteen kosketuksissa, sen tulee olla joko ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Kulkusilta 1,5x5 m, nivelöidään rannanpuolelta ja laiturinpuoleinen pää varustetaan joko liukupinnoilla tai pyörillä. Laiturin kannelle käyntisillan alle kiinnitetään suojalevy,joka ei saa olla liukas sille astuttaessa.
Maatukielementti ja sen asennus sisältyy toimitukseen. Tilaaja valmistaa sille ennakkoon perustuksen.
Ankkurointi Toteutetaan pohjapainoin ja kettinkeillä. Välipainoja ei käytetä.
Ankkuroinnin on oltava paikallisiin olosuhteisiin sopiva.
Ankkurointisuunnitelma on esitettävä tarjouksen liitteenä.
Vesisyvyys alueella on (5-7 m???)
Veneaisat Pituus 6 m, ilman kantta, 42 kpl
Venepaikkojen leveys K/K ___m
Venerenkaita 40 kpl, 16 mm läpikiinnityksellä
Poijut Poijuja ei sisälly toimitukseen